اطلاعات فردی

 • متولد ۱۳۶۰

  ساکن استان تهران / تهران / شرق تهران

  سابقه کار: ۱۵ سال

چشم‌انداز شغلی

مدیر مالی موفق
مشاور مالی شرکتها

سوابق تحصیلی

 • مدیریت مالی کارشناسی ارشد

  دانشگاه آزاد واحد ورامین
 • حسابداریکارشناسی

  دانشگاه آزاد واحد رودهن
 • حسابداری کاردانی

  دانشگاه آزاد واحد شهر قدس
  عضو انجمن حسابداران خبره ایران
  گذراندن دوره مدیر مالی انجمن حسابداران خبره ایران

سوابق کاری

 • مسئول مالی

  انتشارات صابرین
  مسئول مالی
  بررسی فاکتورهای فروش و کنترل انبار
  محاسبه بهای تمام شده محصولات
  ثبت اسناد مالی
  محاسبه حقوق و دستمزد
  ارسال لیست مالیات حقوق
  ارسال لیست بیمه
  کنترل انبار
  شناسایی و رفع مغایرت حسابها
  بررسی اسناد دریافتی و پرداختی
  بررسی و کنترل کلیه حساب ها
  ارسال اظهارنامه عملکرد
  بستن حساب ها
 • سرپرست مالی

  امین محاسبان
  سرپرست مالی
  انجام کلیه امور مالی و مالیاتی پروژه های محوله
  بررسی و نظارت امور انجام شده توسط حسابداران
  آموزش به پرسنل جدید
  ثبت اسناد مالی
  محاسبه حقوق و دستمزد
  ارسال لیست بیمه
  ارسال مالیات حقوق
  ارسال اظهارنامه ارزش افزوده
  ارسال اظهارنامه عملکرد
  ارسال صورت معاملات فصلی
  تحریر دفاتر
  بررسی کلیه حساب ها
  کنترل انبار
  آموزش پرسنل مالی
  بستن حساب ها
 • سرپرست حسابداری

  جهان نوین آریا نمایندگی رسمی نیسان ژاپن
  کنترل سفارشات فروش و انبار
  کنترل و بررسی حساب نمایندگان فروش
  کنترل و بررسی کلیه حساب ها
  شناسایی و رفع مغایرت
  ثبت اسناد مالی
  ارایه گزارشات
  ارسال اظهارنامه ارزش افزوده
  ارسال صورت معاملات فصلی
 • کارشناس ارشد حسابداری

  والا قطعه (گروه عظام)
  ثبت اسناد مالی
  کنترل انبار
  تهیه گزارشات مدیریتی
  بررسی و کنترل کلیه حسابها
  بستن حساب
  محاسبه حقوق و دستمزد

  کنترل حقوق و دستمزد
  کنترل حساب بانک اسناد دریافتی و پرداختنی
  کنترل حساب بدهکاران و بستانکاران
  ارسال اظهارنامه ارزش افزوده
  ارسال صورت معاملات فصلی
 • کارشناس ارشد حسابداری

  تارا ذوب(گروه عظام)
  ثبت اسناد حسابداری خرید
  کنترل انبار
  تهیه گزارشات مدیریتی
  کنترل حقوق و دستمزد
  کنترل حساب بدهکاران و بستانکاران
  کنترل حساب بانک و اسناد دریافتی و پرداختنی
  ارسال اظهارنامه ارزش افزوده
  ارسال صورت معاملات فصلی
 • سرپرست حسابداری

  شرکت تولیدی ابتکار پلاستیک تهران
  کنترل انبار
  کنترل فروش
  کنترل حساب مشتریان و رفع مغایرت
  بررسی و کنترل کلیه حساب ها
  ثبت اسناد مالی
  رفع مغایرت
  بستن حساب
  ارسال اظهارنامه ارزش افزوده
  ارسال اظهارنامه عملکرد
  ارسال صورت معاملات فصلی
  کنترل کلیه حسابها

مهارت‌ها

 • تهیه اظهارنامه عملکرد

 • تهیه و ارسال اظهارنامه ارزش افزود

 • ارسال صورت معاملات فصلی

 • تحریر دفاتر قاتونی

 • آشنایی با استانداردهای حسابداری

 • آشنایی با قانون مالیات مستقیم

 • انجام کلیه امور مالی و حسابداری

 • ثبت کلیه اسناد حسابداری

 • کنترل و بررسی حسابها

 • محاسبه حقوق و دستمزد

 • ارسال لیست مالیات حقوق

 • ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی

 • شناسایی و رفع مغایرت حساب ها

 • نرم افزار همکاران سیستم

 • نرم افزار راهکاران

 • نرم افزار تدبیر

 • نرم افزار سپیدار

 • نرم افزار امین

 • نرم افزار کوثر

زبان‌های خارجی

 • زبان انگلیسی

  Intermediate

رشته شغلی مورد علاقه

 • مدیر و سرپرست (سرپرست)

 • مالی و حسابداری (حسابدار ارشد)

 • مدرس و مربی (استاد و مدرس دانشگاه)

کاربانک؛ بانک رزومه متخصصین و متقاضیان استخدام | Karbank.ir