استخدام منشی فروش و اداری (خانم)

شرکت بازرگانی صنعتی و بین المللی داد تجارت آسیا