استخدام کارگر خط تولید و بسته بندی

تزریق پلاستیک برادران حاتمی