استخدام کارگر خط تولید (آقا)

تزریق پلاستیک برادران حاتمی