استخدام کارشناس بازاریابی و صادرات محصولات پتروشیمی

شرکت بازرگانی بین المللی پترو نور مهر