استخدام کارشناس فروش تجهیزات نفت گاز و پتروشیمی (خانم)

گروه صنعتی مثلث نفت انیر