استخدام تکنسین فنی - سیستم های تهویه مطبوع (آقا)

زیر ساخت مرکز داده ارم