استخدام کارگر خدمات و رانند مسلط به رانندگی خودروی اتومات (آقا)

شرکت صنعتی پارس مینو