استخدام برنامه نویسی با زبان های /java//MySQL/ c# /Delphi

سیستم های اندازه گیری نوین انرژی ایران (سانا)