استخدام استخدام کارشناس تست و مستندسازی(QA) (خانم)

شرکت ارتباطات نوین فرانام