استخدام کارشناس برنامه ریزی و کنترل تولید

شرکت صنایع آروشا (شیرآلات شودر)