استخدام کارآموز تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی

آزمایشگاه تحقیقاتی حسگر مواد صبا