استخدام بازاریاب مسلط به زبان انگلیسی

شرکت بین المللی بازرگانی، مدیریت و نمایشگاهی توان مدار