اشتباهات رایج استخدام کنندگان

گفتگوی کاربانک با آقای مهدی میرهادی

کاربانک در این پادکست طی گفتگو با آقای مهدی میرهادی به بررسی اشتباهات رایج برخی کارفرمایان در هنگام استخدام می پردازد.

گاهی مواردی رایج در هنگام استخدام نیرو باعث می شود که فرآیند جذب و استخدام به درستی پیش نرفته و در نهایت منجر به جذب نیروی مستعد نگردد. پرسنل شرکت ارزش آفرینان آن شرکت بوده و لازم است تا دید درستی نسبت به همکاری با آنها داشته باشیم. لازم است بدانیم که به چه کسی با چه ویژگی هایی نیاز داریم و در فیلتر کردن افراد اولویت بندی ها باید درست لحاظ گردد. جذب نیرو مستعد امری مهم و تخصصی است. خوب است که در استخدام از مشاور یا متخصص استفاده کنیم.

این پادکست را بشنوید و در صورت مفید دانستن با همکاران خود به اشتراک بگذارید.


لینک دانلود و به اشتراک گذاری ...

facebook google plus twitter linkedin telegram