ورود به سايت جديد (نسخه آزمایشی)

نباید های مصاحبه شغلی برای مدیران

گفتگو با دکتر فرشاد نادری

در این پادکست از مجموعه "صدای کاربانک" به گفتگو با دکتر فرشاد نادری در خصوص نباید های مصاحبه شغلی می پردازیم. مواردی که انجام آن ها روند مصاحبه را در مسیر ناصحیح پیش برده و باعث قضاوت های اشتباه در مورد کاندیدای شغلی می گردد.

شنیدن این پادکست را به کلیه مدیران شرکت ها پیشنهاد میکنیم.


لینک دانلود و به اشتراک گذاری ...

facebook google plus twitter linkedin telegram