چگونه با توجه به موقعیت هدایت و رهبری کنیم؟

گفتگو با خانم هیلا هوشنگی و خانم فائزه اعرابی

در این پادکست از مجموعه پادکست های صدای کاربانک به گفتگو با خانم فایزه اعرابی و خانم هیلا هوشنگی در خصوص رهبری در موقعیت می پردازیم، اینکه رهبری در موقعیت چیست و اصولا چرا باید سبک و شیوه هدایت و رهبری بسته به موقعیت و آمادگی سایرین طراحی و اجرا شود و انواع آن چیست.


لینک دانلود و به اشتراک گذاری ...

facebook google plus twitter linkedin telegram