ورود به سايت جديد (نسخه آزمایشی)

درباره مسیر شغلی بدانیم

گفتگو با خانم اصلانی (مربی شغلی)

در زمانه ای که کار بخش اعظم روزمرگی ما را تشکیل می دهد، داشتن برنامه حرفه ای و نگاه هدفند به مقوله شغل ضروری می نماید. تغییر فضای شغلی در دنیای رقابتی امروز ایجاب می کند که برای رسیدن به رضایت شغلی برای شغل مان هدف و برنامه داشته باشیم. وضعیت کنونی خود را شناسایی کنید، وضعیت مطلوب خود را بدانید و برای رسیدن از وضعیت کنونی به وضعیت مطلوب مسیر طراحی کنید.

در این پادکست به گفتگو درباره مسیر شغلی و ضرورت اهمیت آن خواهیم پرداخت.


لینک دانلود و به اشتراک گذاری ...

facebook google plus twitter linkedin telegram