درباره مسیر شغلی بدانیم

گفتگو با خانم اصلانی (مربی شغلی)

در زمانه ای که کار بخش اعظم روزمرگی ما را تشکیل می دهد، داشتن برنامه حرفه ای و نگاه هدفند به مقوله شغل ضروری می نماید. تغییر فضای شغلی در دنیای رقابتی امروز ایجاب می کند که برای رسیدن به رضایت شغلی برای شغل مان هدف و برنامه داشته باشیم. وضعیت کنونی خود را شناسایی کنید، وضعیت مطلوب خود را بدانید و برای رسیدن از وضعیت کنونی به وضعیت مطلوب مسیر طراحی کنید.

در این پادکست به گفتگو درباره مسیر شغلی و ضرورت اهمیت آن خواهیم پرداخت.


لینک دانلود و به اشتراک گذاری ...

facebook google plus twitter linkedin telegram