حفظ تعادل در کار و زندگی

گفتگوی کاربانک با خانم شبنم طباطبایی

چقدر در برقراری تعادل بین کار و زندگی موفق هستید؟
کار می کنید برای داشتن زندگی بهتر یا زندگی میکنید برای کار کردن؟!
ارتباط زندگی شخصی با زندگی شغلی ما چگونه است و چقدر در خوشحالی ما تاثیر گذار است؟


کاربانک در این پادکست و طی گفتگو با خانم شبنم طباطبایی به مساله تعادل بین کار و زندگی و بررسی ابعاد تعادل می پردازد.


لینک دانلود و به اشتراک گذاری ...

facebook google plus twitter linkedin telegram