درباره سردرگمی شغلی

گفتگو با خانم اصلانی (مربی شغلی)

این پادکست از مجموعه "صدای کاربانک" به گفتگو در مورد سردرگمی شغلی می پردازد.

خانم اصلانی (مربی شغلی) (مشاور و مربی شغلی) موضوع سردرگمی شغلی را امری طبیعی می داند و در این گفتگو به تشریح نشانه ها و راهکارهایی برای مدیریت این وضعیت می پردازد.


لینک دانلود و به اشتراک گذاری ...

facebook google plus twitter linkedin telegram