آیا مصاحبه تلفنی بخش لازم در فرآیند استخدام است؟

گفتگوی کاربانک با آقای مهدی میرهادی

در برخی از شرکت ها مصاحبه تلفنی معنی ندارد! یعنی این امر آگاهانه یا ناآگاهانه انجام نمی شود. طبق آمار کاربانک مدیران شرکت ها با انجام صحیح مصاحبه تلفنی توانسته اند تا حدود 70% در وقت خود صرفه جویی کنند و با غربال صحیح گزینه ها، فقط افراد واجد شرایط را به مصاحبه دعوت کنند.

مصاحبه تلفنی مرحله ای از فرایند جذب و استخدام است که اگر صحیح انجام شود میتواند با فیلتر کردن کاندیدای شغلی موجب صرف بهینه زمان در سازمان ها شده و همچنین آغاز خوبی برای ساخت برند کارفرمایی در ذهن کاندیدای شغلی باشد.

مصاحبه تلفنی فرصتی برای برقراری رابطه کارفرما با متقاضی و بیانگر پتانسیل های سازمان شماست. انتخاب اینکه چه کسی مصاحبه تلفنی را انجام دهد، نوع توصیف شغل، نحوه برقراری ارتباط با افراد، نوع انتخاب کلمات و ادبیات گفتگو از جمله موارد تاثیر گذار بر ذهن مخاطب هستند. مواردی که حتی باعث تصمیم به قبول یا رد دعوت به مصاحبه می شوند.

کاربانک در این پادکست طی گفتگویی با آقای مهدی میرهادی، مشاور منابع انسانی شرکت ها، به طرح نکاتی در مورد این نوع از مصاحبه ها می پردازد.

با هم بشنویم ...


لینک دانلود و به اشتراک گذاری ...

facebook google plus twitter linkedin telegram