جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

محل استخدام:
گروه شغلی:

  
  

پادکست 'حفظ تعادل در کار و زندگی '
کارشناس تولید محتوا ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / کریم خان

مهندس کامپیوتر یا IT ...


بدون نیاز به سابقه
تهران / تهران

کارشناس برنامه نویس پایتون


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / محدوده غرب

تست و ارزیابی نرم


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / هروی

کارشناس پذیرش و کنترل


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / میرداماد / ولیعصر

کارشناس نرم افزار / ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / مرزداران

برنامه نویس و طراح


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / مرزداراناپوراتور کامپیوتر

شرکت
:  لاوین

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  الی  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه

گروه شغلی

سطح شغل
:  کارشناس / کارمند میانی

سابقه مورد نیاز
:  حداقل ۱ سال

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۲۲ فروردين ۱۳۹۷

شماره آگهی
:  ۳۸۰۶۵


درباره محل کار:

شرکی خصوص که کار های اپراتوری، دیجیتال سازی و نرم افزاری سازمانها را انجام میدهد

شرح وظایف:

کار با کامپیوتر
رعایت نظم در محل کار
رعایت ساعات کاری در محل کار
مهارت در کار تایپ و کامپیو تر
دارای روابط عمومی خوب
نیروی تمام وقت
آشنایی کار در سازمانها

دانش و مهارت کار:

تسلط به کامپیوتر
تسلط به تایپ
داشتن روابط عمومی خوب با گروه
داشتن روحیه کار تیمی
آشنا با زبان انگلیسی

ا