جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

محل استخدام:
گروه شغلی:

  
  

پادکست 'اهمیت و نحوه نگارش رزومه'
مدیریت مالی و اداری


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / صادقیه

حسابدار ارشد و کمک


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / شمال و شمال غرب

کارشناس امور مالی - ...


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / تجریشحسابدار ارشد و کمک حسابدار

شرکت
:  فولاد اکسین اتحاد (آهن یک)

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  الی  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه

گروه شغلی

سطح شغل
:  کارشناس ارشد

سابقه مورد نیاز
:  حداقل ۵ سال

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۱۶ اسفند ۱۳۹۶

شماره آگهی
:  ۳۷۸۸۹


درباره محل کار:

یک شرکت معظم برج سازی

شرح وظایف:

تدوین روشهای بهینه برنامه ریزی و کنترل پروژه
کنترل ریسکها و ارائه راه حل برای حل مشکلات احتمالی
تهیه و پیگیری مکاتبات درون سازمانی

دانش و مهارت کار:

تسلط به کار با کامپیوتر اینترنت نرم افزلرهای office
روابط عمومی قوی و قدرت تبادل نظر با دیگران

شرایط حقوق و مزایا:

توافقی