جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

محل استخدام:
گروه شغلی:

  
  

پادکست 'اهمیت و نحوه نگارش رزومه'
تکنسین کار با دستگاه


بدون نیاز به سابقه
تهران / سعادت آبادتکنسین کار با دستگاه

شرکت
:  کلینیک پوست و لیزر بیمارستان عرفان

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  الی  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه

گروه شغلی

سطح شغل
:  کارشناس / کارمند میانی

سابقه مورد نیاز
:  سابقه کار نیاز نیست

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۱۲ اسفند ۱۳۹۶

شماره آگهی
:  ۳۷۸۶۸


درباره محل کار:

کلینیک بیمارستان عرفان

شرح وظایف:

متقاضی موظف است, خدمات مربوط به دستگاه را به درستی ارائه دهد و با مراجعین ارتباط برقرار نماید و در مورد خدمات توضیحات لازم را به مراجعین انتقال دهد

دانش و مهارت کار:

داشتن روابط عمومی مناسب
اطلاعات قبلی الزام ندارد ,آموزش های لازم انجام خواهد شد.

شرایط حقوق و مزایا:


بیمه,محییط آرام و پرسنل خانم,وعده غذایی