جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

محل استخدام:
گروه شغلی:

  
  

پادکست 'درباره مسیر شغلی بدانیم'
کارشناس اداری ومنابع انسانی


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / بهشتی

استخدام کارمند اداری و ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / ابتدای یوسف آباد

کارمند خانم آشنا با


بدون نیاز به سابقه
تهران / غرب

کارمند اداری مسلط به


بدون نیاز به سابقه
تهران / عباس آباداستخدام تایپیست خانم

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  الی  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه

گروه شغلی

سطح شغل
:  کارشناس / کارمند میانی

سابقه مورد نیاز
:  سابقه کار نیاز نیست

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

شماره آگهی
:  ۳۷۷۸۹


شرح وظایف:

یک مجموعه معتبر جهت تامین نیــروی انسانی مورد نیاز خود دعوت به همکاری با شرایط زیر می نماید:

- استفاده از کامپیوتر یا ماشین تایپ برای تایپ کردن گزارش ها, فرم ها و یا از روی پیش نویس، کپی های تصحیح شده

دانش و مهارت کار:

- پویا
- داشتن تایپ سریع
- جنسیت :ترجیحاً خانم
- از لحاظ سنی زیر ۲۵ سال

شرایط حقوق و مزایا:

مطابق با قانون کار