جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

محل استخدام:
گروه شغلی:

  
  

پادکست 'چرا کار میکنیم؟'
کارشناس اداری ومنابع انسانی


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / بهشتی

کارمند اداری مسلط به


بدون نیاز به سابقه
تهران / عباس آباد

استخدام کارمند اداری و ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / ابتدای یوسف آباد

کارمند خانم آشنا با


بدون نیاز به سابقه
تهران / غربدستیار قائم مقام آشنا به امور اداری

شرکت
:  همایش سازان امروز

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  الی  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه

گروه شغلی

سطح شغل
:  کارشناس / کارمند میانی

سابقه مورد نیاز
:  سابقه کار نیاز نیست

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۱۸ بهمن ۱۳۹۶

شماره آگهی
:  ۳۷۷۵۱


درباره محل کار:

شرکت همایش سازان امروز بعنوان یک شرکت پیشتاز و با تجربه در امر برگزاری همایشها و نمایشگاهها است. اهداف اصلی شرکت بر برنامه ریزی ,سازماندهی و مدیریت اجرایی موفق همایشها,سمینارها، نمایشگاهها و گردهماییهای ملی, منطقه ای و بین المللی ، متمرکز میباشد. همایش سازان در طی این مدت بیش از 700 همایش و نمایشگاه بین المللی در دیسیپلینهای مختلف و بویژه در زمینه صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و سرمایه گذاری برگزار و شهرت و اعتبار قابل توجهی در سطوح منطقه ای و بین المللی کسب نموده است.

شرح وظایف:

دستیار قائم مقام مدیر عامل مسلط به امور اداری

مسلط به زبان انگلیسی (مکالمه-مکاتبه)
آشنایی به کامپیوتر
مسلط به نرم افزارهای اداری
مسلط به جستجوی اینترنتی و جمع آوری اطلاعات
دارای تعهد باالای کاری و مسئولیت پذیر

دانش و مهارت کار:

مسلط به زبان انگلیسی (مکالمه-مکاتبه)
آشنایی به کامپیوتر
مسلط به نرم افزارهای اداری
مسلط به جستجوی اینترنتی و جمع آوری اطلاعات
دارای تعهد باالای کاری و مسئولیت پذیر