جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

محل استخدام:
گروه شغلی:

  
  

پادکست 'درباره سردرگمی شغلی'
استخدام برنامه نویس کامپیوتر


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / هفت تیر

کارمند منشی خانم ...


بدون نیاز به سابقه
تهران / میرداماد

استخدام کارشناس نرم افزار


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / بلوار میرداماد

طراح سایت و برنامه


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / سعادت آباد

برنامه نویس full-stack ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / رسالت

برنامه نویس خانم وب


بدون نیاز به سابقه
تهران / مهم نیست

برنامه نویس و توسعه


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / شهرک غرببرنامه نویس front End

شرکت
:  تیمچه

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  الی  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه

گروه شغلی

سطح شغل
:  کارشناس ارشد

سابقه مورد نیاز
:  حداقل ۱ سال

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۲۴ دي ۱۳۹۶

شماره آگهی
:  ۳۷۴۹۹


درباره محل کار:

یک فروشگاه اینترنتی

شرح وظایف:

کارشناس تست
software QA
- BSc Degree (or higher) in software engineering
-More than ۳ years of demonstrated experience with analyzing requirements, executing documenting tests performing manualautomated, tool-driven testing scenarios
- Strong knowledge understanding of QA methodology, testing techniques approaches
- Detail knowledge of at least one of the test automation tools(Selenium ,Appium,.)
- In depth knowledge in using performance testing tools (Jmeter,…)
- Familiar with API testing tools frameworks
- Familiar with Web application fundamentals
- Working knowledge on Relational Databases (MySQL)

کارشناس front end
تسلط بر:
HTML
jQuery
CSS
Java script

دانش و مهارت کار:

کارشناس تست
software QA
- BSc Degree (or higher) in software engineering
-More than ۳ years of demonstrated experience with analyzing requirements, executing documenting tests performing manualautomated, tool-driven testing scenarios
- Strong knowledge understanding of QA methodology, testing techniques approaches
- Detail knowledge of at least one of the test automation tools(Selenium ,Appium,.)
- In depth knowledge in using performance testing tools (Jmeter,…)
- Familiar with API testing tools frameworks
- Familiar with Web application fundamentals
- Working knowledge on Relational Databases (MySQL)

کارشناس front end
تسلط بر:
HTML
jQuery
CSS

شرایط حقوق و مزایا:


عیدی/ سنوات/ بیمه تامین اجتماعی