جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

محل استخدام:
گروه شغلی:

  
  

پادکست 'چرا کار میکنیم؟'
کارشناس مالی و اداری


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / ونک

کارمند اداری و فروش


بدون نیاز به سابقه
تهران / قیطریه - رسالت

کارشناس حسابداری ...


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / جمهوری تقاطع حافظ

استخدام منشی دفتر خانم


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / میدان ولیعصر

رییس حسابداری و مالی


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / شمال شهر

استخدام انبار دار


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / میدان فاطمی

استخدام کارمند خانم ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / غربمسئول دفتر مدیر پروژه

شرکت
:  روشنگران سحر

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  الی  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه

گروه شغلی

سطح شغل
:  کارشناس / کارمند میانی

سابقه مورد نیاز
:  حداقل ۳ سال

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۲۳ دي ۱۳۹۶

شماره آگهی
:  ۳۷۴۹۷


درباره محل کار:

شرکت مشاوره مالی روشنگران سحر ارائه دهنده خدمات مالی مالیاتی مشاوره و بیمه

شرح وظایف:

پاسخگویی تماسهای تلفن -تنظیم قرار ملاقات و جلسات مافوق-پیگیری امور ارجاعی مشتریان و مافوق -ثبت و نگهداری دبیر خانه

دانش و مهارت کار:

تایپ ده انگشتی - مدیریت زمان - برنامه ریزی - آشنای با مفاهیم مشتری مداری-آشنایی خوب با نرم افزارهای office

شرایط حقوق و مزایا:


بیمه