استخدام تعدادی پیک جهت کار در هایپرمارکت

سرای خرید