جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

محل استخدام:
گروه شغلی:

  
  

پادکست 'چگونه با توجه به موقعیت هدایت و رهبری کنیم؟'
استخدام کارشناس فروش و ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / چهارراه فرمانیه

بازاریاب و فروشنده حضوری


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / شمال تهران

مهندس و کارشناس فروش


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / ونک

کارشناس فروش و توسعه


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / متروی شریعتی

بازاریاب و فروشنده مواد


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / سهروردی شمالی

کارشناس فنی فروش در


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / شهری

کارمند بازاریابی و فروش


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / سید خندانمدیر بازاریابی و توسعه بازار برای ارز

شرکت
:  هوش مصنوعی رایورز

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  الی  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه

گروه شغلی

سطح شغل
:  مدیر ارشد

سابقه مورد نیاز
:  حداقل ۳ سال

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۲۰ دي ۱۳۹۶

شماره آگهی
:  ۳۷۴۷۷


شرح وظایف:

مدیر بازاریابی و توسعه بازار برای ارز
اجرا و منترل برنامه های فروش
تهیه گزارش های فروش
کنترل ریسک و ارائه راه حل برای حل مشکلات احتمالی

دانش و مهارت کار:

تسلط بر بازاریابی
تسلط بر بر ارز
تسلط بر توسعه بازار برای ارز

شرایط حقوق و مزایا:

حقوق توافقی تعیین می شود