جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

محل استخدام:
گروه شغلی:

  
  

پادکست 'درباره سردرگمی شغلی'
کارشناس فنی فروش در


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / شهری

کارشناس مذاکره و امور


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / ظفر

استخدام کارشناس و سرپرست


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / میدان ولیعصر به سمت فاطمی


استخدام کارشناس فروش و ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / چهارراه فرمانیه

کارشناس فروش و بازاریابی


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / مفتح شمالی

اپراتور مرکز تماس ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / میدان فردوسیاعطای نمایندگی فروش بیمه عمر تحت نظر بیمه مرکزی

شرکت
:  بیمه زندگی خاور میانه

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  الی  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه

گروه شغلی

سطح شغل
:  کارشناس / کارمند میانی

سابقه مورد نیاز
:  سابقه کار نیاز نیست

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۱۸ دي ۱۳۹۶

شماره آگهی
:  ۳۷۴۴۶


درباره محل کار:

شرکت بیمه زندگی خاور میانه
اولین و تنها شرکت تخصصی بیمه زندگی کشور
جهت توسعه و گسترش سازمان فروش بیمه های زندگی
اقدام به اعطای نمایندگی در سراسر کشور با ضوابط خاص
طبق آیین نامه 54 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به واجدین شرایط می نماید !

شرح وظایف:

فروش بیمه های زندگی با دریافت کد نمایندگی بیمه عمر
همراه با ارتقا سازمانی
اجرا و کنترل برنامه های فروش

دانش و مهارت کار:

داشتن روابط عمومی و قدرت تبادل نظر یا دیگران
توانایی پیگیری تا حصول نتیجه

شرایط حقوق و مزایا:

سقف در آمد نامحدود می باشد و به تلاش نماینده ارتباط دارد
بیمه تکمیل درمان برای خود و خانواده اش ، دریافت وام ، ارتقا شغلی