جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

محل استخدام:
گروه شغلی:

  
  

پادکست 'آمادگی برای مصاحبه شغلی'
کارشناس پیاده سازی Backend


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / بهشتی

استخدام برنامه نویس ترجیحا


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / هفت تیر

کارشناس متخصص وب ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / خیابان کارگر شمالی

کارشناس DBA در شرکت


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / ولیعصر

استخدام مهندس کامپیوتر نرم


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / تهران

کارشناس پایگاه داده و ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / کارگر شمالی

برنامه نویس در زمینه


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / تهرانبرنامه نویس موبایل و کامپیوتر و وب

شرکت
:  میخک نسج تهران

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  الی  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه

گروه شغلی

سطح شغل
:  کارشناس / کارمند میانی

سابقه مورد نیاز
:  سابقه کار نیاز نیست

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۱۶ دي ۱۳۹۶

شماره آگهی
:  ۳۷۴۰۹


درباره محل کار:

شرکت در زمینه تولید نرم افزار های مالی و حسابداری و پروژه های پخش و .فعالیت دارد که تحت پلتفرم های وب - ویندوز و موبایل(Android، IOS)کار می کند.

شرح وظایف:

برنامه نویس موبایل و کامپیوتر و وب
تسلط بر نرم افزارهای که در ذیل آورده شده اند:
Xamarin
#C
SQL
WebaPI
MVC
Angular
Java Script
WCF

دانش و مهارت کار:

تسلط بر نرم افزارهای که در ذیل آورده شده اند:
Xamarin
#C
SQL
WebaPI
MVC
Angular
Java Script
WCF