جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

محل استخدام:
گروه شغلی:

  
  

پادکست 'حفظ تعادل در کار و زندگی '

راننده و کارپرداز

شرکت
:  دنــد

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۷,۰۰۰,۰۰۰  الی  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه

گروه شغلی

سطح شغل
:  کارشناس / کارمند میانی

سابقه مورد نیاز
:  سابقه کار نیاز نیست

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۱۲ دي ۱۳۹۶

شماره آگهی
:  ۳۷۳۸۳


شرح وظایف:

راننده و کارپرداز
- اجرا و کنترل برنامه های فروش
- حمل و نقل وسایل از بیرون به داخل
- حمل و نقل وسایل از داخل کارگاه به خارج

دانش و مهارت کار:

در رانندگی مهارت کافی را داشته باشد.
مسلط به خرید وسایل کارگاهی

شرایط حقوق و مزایا:

راننده و كارپرداز اجرا و كنترل برنامه هاي فروش
هيچ