جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

محل استخدام:
گروه شغلی:

  
  

پادکست 'آمادگی برای مصاحبه شغلی'
کارشناس DBA در شرکت


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / ولیعصر

اسختدام برنامه نویس ...


بدون نیاز به سابقه
تهران / خرمشهر

برنامه نویس سایت ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / جردن

کارشناس برنامه نویس اندروید


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / ونک- کردستان

کارشناس برنامه نویسی NET.


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / خیابان ولیعصر

کارشناس پایگاه داده و ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / کارگر شمالی

استخدام مهندس کامپیوتر نرم


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / تهرانکارشناس DBA در شرکت زنجیره ای افق کوروش

شرکت
:  شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  الی  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه

گروه شغلی

سطح شغل
:  کارشناس / کارمند میانی

سابقه مورد نیاز
:  حداقل ۳ سال

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۱۰ دي ۱۳۹۶

شماره آگهی
:  ۳۷۳۶۹


درباره محل کار:

شرکت فروشگاه های افق کوروش به منظور اراِئه محصولات تندگردش از طریق خرده فروشی خوارو بار تاسیس گردیده است.
این شرکت همواره احترام به حقوق ذینفعان وتامین رضایت وخشنودی آن ها را ذر نظر داشته ونوآوری وخلاقیت برخاسته از کار تیمی را ارج می نهد.
این شرکت تلاش دارد با کارکنان توانمند ویا تلفیقی زیبا وکم نظیر از علم وتجربه فراتر از رغبا گام بردارد وبا ایجادفرصت های شغلی در سراسر ایران در شکوفایی وطن عزیزمان سهیم شود.یی

شرح وظایف:

- مهارت کار کردن با Replicationi
- مسلط به Job
- بهبود کارآیی سرورها
- مسلط به Backup
- مسلط به SQL Server Administation
- با مباحث Admin آشنا باشد

دانش و مهارت کار:

- مسلط به SQL Server Administation
- با مباحث Admin آشنا باشد
- مهارت کار کردن با Replicationi
- مسلط به Job
- بهبود کارآیی سرورها
- مسلط به Backup