جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

محل استخدام:
گروه شغلی:

  
  

پادکست 'درباره سردرگمی شغلی'
استخدام برنامه‌نویس


پرداخت الکترونیک پاسارگاد
تهران / سعادت آباد

کارشناس برنامه نویس net.


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / ستتارخان

کارشناس ارشد تحلیل و ...


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / ونک چهارراه جهان کودک

توسعه دهنده ی ارشد


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / ونک چهار راه جهان کودک

برنامه نویس ارشد وب


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / ونک

مهندس نرم افزار با


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / ونک چهار راه جهان کودک

برنامه نویس full-stack ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / رسالتاستخدام برنامه نویس ترجیحا خانم

شرکت
:  پیشرو فناوری و ارتباطات ایرسا

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  الی  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه

گروه شغلی

سطح شغل
:  کارشناس ارشد

سابقه مورد نیاز
:  حداقل ۳ سال

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۸ دي ۱۳۹۶

شماره آگهی
:  ۳۷۳۳۳


شرح وظایف:

توسعه پروژه های جاری / جدید شرکت
تحلیل مسائل و ارائه راهکار
مشارکت در جلسات ارائه پیشرفت پروژه به کارفرما
زمانبندی امور محوله و ارائه آن در زمان مقتضی

دانش و مهارت کار:

تسلط بر ASP.Net C# Web Forms
تسلط بر Entity Framework, ADO.NET
آشنایی با SQL Server و تسلط بر TSQL
قابلیت طراحی نرم افزار و طراحی و پیاده سازی Data Model
آشنایی با jQuery, JavaScript
آشنایی با HTML ۵, CSS ۳, Bootstrap ۳
قابلیت بالا در حل مسائل
آشنایی با معماری چند لایه
آشنایی با Telerik ASP.Net AJAX Components
آشنایی با مفاهیم شی گرایی

شرایط حقوق و مزایا:


بیمه، عیدی، تسویه سنوات در پایان هر سال