جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

محل استخدام:
گروه شغلی:

  
  

پادکست 'درباره مسیر شغلی بدانیم'
برنامه نویس کامپیوتر ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / زرتشت

برنامه نویس وب آشنا


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / چهارراه ولیعصر

کارشناس برنامه نویسی NET.


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / خیابان ولیعصر

استخدام مهندس کامپیوتر نرم


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / تهران

برنامه نویس موبایل و ...


بدون نیاز به سابقه
شهرقدس / کیلومتر 11 جاده قدیم کرج

استخدام برنامه نویس ترجیحا


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / هفت تیر

برنامه نویس مسلط به


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / سهروردی شمالیاستخدام برنامه نویس وب

شرکت
:  راهکار نوین سیاق

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  الی  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه

گروه شغلی

سطح شغل
:  کارشناس / کارمند میانی

سابقه مورد نیاز
:  حداقل ۱ سال

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۲۴ آذر ۱۳۹۶

شماره آگهی
:  ۳۷۱۳۱


شرح وظایف:

انجام پروژه های مرتبط در چارچوب های تعیین شده سازمان
تدوین روشهای بهینه برنامه ریزی و کنترل پروژه
تهیه گزارش های مرتبط

دانش و مهارت کار:

طراح صفحات وب
مسلط به :
Html , Css , Bootstrapt , jQuery
آشنا به :
ASP.Net MVC , Webform