جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

محل استخدام:
گروه شغلی:

  
  

پادکست 'اهمیت و نحوه نگارش رزومه'

استخدام سرایدار ( زوج )

شرکت
:  کشتیرانی

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  الی  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه

گروه شغلی

سطح شغل
:  نوآموز

سابقه مورد نیاز
:  سابقه کار نیاز نیست

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۱۶ دي ۱۳۹۶

شماره آگهی
:  ۳۶۹۸۶


شرح وظایف:

یک مجموعه معتبر کشتیرانی جهت تامین نیــروی انسانی مورد نیاز خود دعوت به همکاری با شرایط زیر می نماید:

دانش و مهارت کار:

آشنایی کامل به نظافت
آشنایی کامل یه باغبانی
آشنایی به پذیرایی
مسئولیت پذیر و با انگیزه
آشنایی کامل به شرایط و ضوابط نگهبانی

شرایط حقوق و مزایا:


بیمه + اسکان