جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'آمادگی برای مصاحبه شغلی'
استخدام منشی خانم ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / جردن

استخدام کارمند خانم مسلط


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / جردن

کارمند اداری، آشنا به


بدون نیاز به سابقه
تهران / خ شهید بهشتی

منشی و کارشناس امور


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / جردن

استخدام کارمند اداری ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / عباس آبادمنشی و کارشناس امور اداری

شرکت
:  هواران پویش

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  الی  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه

گروه شغلی

سطح شغل
:  کارشناس / کارمند میانی

سابقه مورد نیاز
:  حداقل ۱ سال

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۱۸ مهر ۱۳۹۶

شماره آگهی
:  ۳۶۵۰۱


شرح وظایف:

کارمند اداری آشنا به امور اداری و جوابگویی تلفن
آشنایی به امور اداری
آشنایی با مفاهیم مشتری مداری
روابط عمومی بالا
توانایی مناسب در کار تیمی

دانش و مهارت کار:

آشنایی به امور اداری
آشنایی با مفاهیم مشتری مداری
روابط عمومی بالا
توانایی مناسب در کار تیمی