جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'حفظ تعادل در کار و زندگی '
کارشناس بازاریابی و فروش


تهران / مطهری، میرزای شیرازی

مشاور آموزش وراهبری ...


حداقل ۱ سال سابقه
کلیه استانهای کشور / کلیه استانهای کشور

کارشناس فروش و بازاریابی


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / سهروردی

مدیر دیجیتال مارکتینگ ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / شهر ری

مهندس فروش در پروژه


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / شهری

کارمند خانم فروش و ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / خیابان پیروزی

استخدام بازاریاب حضوری ...


بدون نیاز به سابقه
تهران / مینی سیتیکارمند اداری فروش

شرکت
:  هوش مصنوعی رایورز

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  الی  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه

گروه شغلی

سطح شغل
:  کارشناس / کارمند میانی

سابقه مورد نیاز
:  سابقه کار نیاز نیست

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۲۱ شهريور ۱۳۹۶

شماره آگهی
:  ۳۶۲۴۸


درباره محل کار:

شرکت هوش مصنوعی رایورز
زمینه فعالیت: نرم افزاری

شرح وظایف:

- تهیه و پیگیری مکاتبات درون سازمانی
- اجرا و کنترل برنامه های فروش
- تهیه گزارش های فروش
- رسیدگی به صورت حساب های برگشت از فروش

دانش و مهارت کار:

آشنا به اینترنت
آشنا به کامپیوتر
دارای سابقه کار مرتبط