جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'درباره مسیر شغلی بدانیم'
کارشناس فروش و بازاریابی


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / آرژانتین

نمایندگی فروش عمر ...


حداقل ۱ سال سابقه
کلیه استانهای کشور / کلیه استانهای کشور

کارشناس بازاریابی و فروش


تهران / مطهری، میرزای شیرازی

کارمند خانم فروش و ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / خیابان پیروزی

استخدام کارشناس فروش و ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / سراسر ایران

کارشناس و پشتیبان فروش


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / پونک

کارشناس فروش خانم و ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / پارک ویکارشناس فروش نیازمندیم

شرکت
:  پارس گروپ

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه

گروه شغلی

سطح شغل
:  کارشناس / کارمند میانی

سابقه مورد نیاز
:  حداقل ۱ سال

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

شماره آگهی
:  ۳۶۰۰۳


شرح وظایف:

کارشناس فروش نیازمندیم
دفترمرکزی شرکت mgb آلمان جهت معروفی و فروش دستگاههای آندوسکوپی و لاپاراسکوپی خود به تعدادی کارشناس فروش با سابقه فروش تجهیزات پزشکی نیازمند است افراد با سابقه فروش تجهیزات بیمارستانی در اولویت هستند تلفن :

دانش و مهارت کار:

کارشناس فروش نیازمندیم
دفترمرکزی شرکت mgb آلمان جهت معروفی و فروش دستگاههای آندوسکوپی و لاپاراسکوپی خود به تعدادی کارشناس فروش با سابقه فروش تجهیزات پزشکی نیازمند است افراد با سابقه فروش تجهیزات بیمارستانی در اولویت هستند تلفن :