جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'حفظ تعادل در کار و زندگی '
کارشناسی ارشد مهندسی نفت


حداقل ۱۰ سال سابقه
تهران / ونککارشناس مناقصات نفت گاز و پتروشیمی

شرکت
:  روتاری ریسورس

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  الی  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه

گروه شغلی

سطح شغل
:  کارشناس / کارمند میانی

سابقه مورد نیاز
:  حداقل ۱ سال

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۲۱ مرداد ۱۳۹۶

شماره آگهی
:  ۳۵۹۳۲


شرح وظایف:

کارشناس مناقصات
پیگیری امور مناقصات از ابتدا تا انتهای کار.
دارای روحبه کار گروهی و تیم ورکینگ.
حضور در جلسات کاری در دفتر شرکت و دفاتر کارفرمایان

دانش و مهارت کار:

دارای مهارت های خوب کامپیوتر
مهارت خوب در زبان انگابسی