جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'چگونه با توجه به موقعیت هدایت و رهبری کنیم؟'

حسابدار ارشد قیمت تمام شده

شرکت
:  هتل اسپیناس

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  الی  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه

گروه شغلی

سطح شغل
:  کارشناس ارشد

سابقه مورد نیاز
:  حداقل ۱۰ سال

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۲۱ مرداد ۱۳۹۶

شماره آگهی
:  ۳۵۹۳۰


شرح وظایف:

محاسبه قیمت تمام شده وتهیه بودجه وکنترل انحرافات هزینه
محاسبه کاست وکنترل آنها بررسی سربار وجذب آنها انجام امور حسابداری مربوطه وتهیه گزارشات مدیریتی

دانش و مهارت کار:

مهارت حسابداری صنعتی وحسابداری مدیریت و روشهای حسابداری انبار مهارتهاکامپیوتری اکسل و آفیس در حد عالی داشتن سابقه کار در بخش کنترل هزینه ممحاسبه کاست