جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'آمادگی برای مصاحبه شغلی'
مدیر و کارشناس بازاریابی


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / اشرفی

استخدام کارشناس فروش و ...


حداقل ۱ سال سابقه
صادقیه / بلوارفردوس شرق

کارشناس فروش و بازاریابی


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / آزادی .جیهون

کارشناس فروش و بازاریابی


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / ظفر

کارشناس فروش و بازاریابی


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / جردن

کارشناس یا مهندس فروش


بدون نیاز به سابقه
تهران / شهر تهران

استخدام کارشناس فروش و ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / سراسر ایرانبازاریاب جهت کانون تبلیغاتی

شرکت

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  الی  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه (همراه با پورسانت یا پاداش)

گروه شغلی

سطح شغل
:  کارشناس / کارمند میانی

سابقه مورد نیاز
:  سابقه کار نیاز نیست

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۱۴ شهريور ۱۳۹۶

شماره آگهی
:  ۳۵۷۳۲


درباره محل کار:

کانون تبلیغاتی پیام رهپاد در زمینه های انتشار آگهی نامه های تخصصی، طراحی سایتهای اینترنتی و دیگر امور قابل انجام در کانون های تبلیغاتی فعالیت دارد.

شرح وظایف:

انجام حداقل یکی از وظایف زیر :
- بازاریابی و جذب آگهی جهت درج در آگهی نامه تخصصی مدیریت شهری و خدمات شهری
- بازاریابی و جذب آگهی جهت درج در آگهی نامه تخصصی صنعت ساختمان و امور عمرانی
- بازاریابی و جذب آگهی جهت درج در آگهی نامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات
- بازاریابی جهت راه اندازی سایت های اینترنتی

پیگیری قرارداد های منعقد شده
انجام سایر وطایف محوله

دانش و مهارت کار:

روابط عمومی خوب
تسلط به امور بازاریابی
تسلط به مجموعه نرم افزاری Office به ویژه Word و Excel
قدرت یادگیری خوب

آشنایی حداقل با یکی از مقوله های زیر :
- مدیریت شهری و خدمات شهری
- فرآیند ساخت ساختمان و امور عمرانی
- فناوری اطلاعات و ارتباطات
- راه اندازی سایت های اینترنتی

بدیهی است که سابقه کار و رشته تحصیلی مرتبط افراد در گزینش آنها موثر خواهد بود.

شرایط حقوق و مزایا:

متناسب با عملکرد پورسانت و پاداش به حقوق اضافه خواهد شد.
متناسب با عملکرد پورسانت، پاداش و بیمه به حقوق اضافه خواهد شد.