جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

محل استخدام:
گروه شغلی:

  
  

پادکست 'حفظ تعادل در کار و زندگی '
کمک حسابدار و کارمند


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / سهروردی شمالی

کارمند اداری آشنا به


بدون نیاز به سابقه
تهران / سیدخندان

حسابدار و کارشناس مالی


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / متروی شریعتی

کارشناس حسابداری ...


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / جمهوری تقاطع حافظ

استخدام رئیس حسابداری و ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / میدان فاطمی

رییس حسابداری و مالی


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / شمال شهر

استخدام حسابدار خانم(مسلط به


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / یوسف آبادمشاور و مربی حسابداری و حقوقی

شرکت
:  شهراب سهند

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۷,۰۰۰,۰۰۰  الی  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه

گروه شغلی

سطح شغل
:  مدیر میانی

سابقه مورد نیاز
:  حداقل ۳ سال

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۲۹ خرداد ۱۳۹۶

شماره آگهی
:  ۳۵۴۱۰


درباره محل کار:

شرکت پیمانکاری

امیرآباد شمالی - کوچه فاطمی - پلاک 66

شرح وظایف:

- برنامه ریزی گردش کار سیستم حسابداری و بایگانی
- آموزش نرم افزار
- تنظیم قراردادها
- تنظیم اسناد
- تنظیم دفاتر

دانش و مهارت کار:

- تسلط به نرم افزار کاوش
- پیگیری
- مسلط به قوانین بیمه و کار

شرایط حقوق و مزایا:

نسبت به توانایی ها
ساعت کاری آزاد با هماهنگی