جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'حفظ تعادل در کار و زندگی '
کارشناس برنامه نویس ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / شمال یا شرق تهران

برنامه نویس و توسعه


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / پونک

کارشناس نرم افزار مسلط


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / تهران

پشتیبان نرم افزار مالی


حداقل ۳ سال سابقه
نهران / گاندی جنوبی

برنامه نویس موبایل و ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / کیلومتر 12 جاده مخصوص

برنامه نویس و توسعه


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / اشرفی اصفهانی

برنامه نویس وب (Back-End)

مسلط به زبان های PHP, Py
آشنایی با JavaScript
تهران / سیدخندان-سهروردیبرنامه نویس کامپیوتر(غیر حضوری)

شرکت
:  بهبود گستر

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  الی  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه

گروه شغلی

سطح شغل
:  کارشناس / کارمند میانی

سابقه مورد نیاز
:  حداقل ۱ سال

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۲۹ خرداد ۱۳۹۶

شماره آگهی
:  ۳۵۴۰۵


شرح وظایف:

تسلط به C# و SQL
تسلط به مفاهیم سیستم تحت شبکه
آشنا با فریم ورکهای تولید نرم افزار و سیستمهای اداری و مدیریتی

دانش و مهارت کار:

تسلط به C# و SQL
تسلط به مفاهیم سیستم تحت شبکه
آشنا با فریم ورکهای تولید نرم افزار و سیستمهای اداری و مدیریتی