جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

محل استخدام:
گروه شغلی:

  
  

پادکست 'چگونه با توجه به موقعیت هدایت و رهبری کنیم؟'
برنامه نویس مسلط به


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / سهروردی شمالی

برنامه نویس در زمینه


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / تهران

استخدام برنامه نویس مجرب


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / حبیب الله

کارشناس متخصص وب ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / خیابان کارگر شمالی

استخدام برنامه نویس


تهران / چهارراه ولیعصر

پشتیبان شبکه ، وبسایت


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / فرمانیه

کارشناس پایگاه داده و ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / کارگر شمالیبرنامه نویس کامپیوتر(غیر حضوری)

شرکت
:  بهبود گستر

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  الی  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه

گروه شغلی

سطح شغل
:  کارشناس / کارمند میانی

سابقه مورد نیاز
:  حداقل ۱ سال

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۲۹ خرداد ۱۳۹۶

شماره آگهی
:  ۳۵۴۰۵


شرح وظایف:

تسلط به C# و SQL
تسلط به مفاهیم سیستم تحت شبکه
آشنا با فریم ورکهای تولید نرم افزار و سیستمهای اداری و مدیریتی

دانش و مهارت کار:

تسلط به C# و SQL
تسلط به مفاهیم سیستم تحت شبکه
آشنا با فریم ورکهای تولید نرم افزار و سیستمهای اداری و مدیریتی