جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'درباره سردرگمی شغلی'
استخدام کارمند فروش ...


بدون نیاز به سابقه
تهران / تهران

استخدام کارشناس فروش و ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / ونک

مشاور آموزش وراهبری ...


حداقل ۱ سال سابقه
کلیه استانهای کشور / کلیه استانهای کشور

کارشناس فروش و بازاریابی


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / جردن

استخدام کارشناس امور مشتریان


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / میرداماد

کارشناس فروش و بازاریابی


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / کریم خان

مدیر و کارشناس بازاریابی


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / اشرفیبازاریاب مطبوعاتی جهت اخذ آگهی تلفنی

شرکت

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  الی  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه

گروه شغلی

سطح شغل
:  کارشناس / کارمند میانی

سابقه مورد نیاز
:  حداقل ۱ سال

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۷ مرداد ۱۳۹۶

شماره آگهی
:  ۳۵۲۳۹


شرح وظایف:

کارمند منظم و منضبط با روابطعمومی بالا
مسلط به ارتباطات اجتماعی
خوش صحبت و مسلط به ارتباط تلفنی
ظاهری آراسته و مودب
آشنا به اصول اولیه فروش و بازاریابی

دانش و مهارت کار:

کارمند منظم و منضبط با روابطعمومی بالا
مسلط به ارتباطات اجتماعی
خوش صحبت و مسلط به ارتباط تلفنی
ظاهری آراسته و مودب
آشنا به اصول اولیه فروش و بازاریابی

شرایط حقوق و مزایا:

قانون کار برای شروع