جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'درباره سردرگمی شغلی'
کارشناس فروش و بازاریابی


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / مفتح

کارشناس مهندسی فنی فروش


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / هفت تیر / طالقانی

کارشناس فروش بیمه

آتیه سازان بیمه سامان
بدون سابقه
تهران / شهری

کارشناس فروش

آشنایی با مبانی فروش
روابط عمومی بالاومشتاق
تهران / مطهری

مدیریت بازاربابی و فروش


حداقل ۱۰ سال سابقه
تهران / شهرک غرب

کارشناس فروش و بازاریابی


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / میدان ونک

کارشناس فروش ساختمانی ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / شمال تهرانبازاریاب مطبوعاتی جهت اخذ آگهی تلفنی

شرکت
:  نساجی امروز

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  الی  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه

گروه شغلی

سطح شغل
:  کارشناس / کارمند میانی

سابقه مورد نیاز
:  حداقل ۱ سال

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۱۳ خرداد ۱۳۹۶

شماره آگهی
:  ۳۵۲۳۹


شرح وظایف:

کارمند منظم و منضبط با روابطعمومی بالا
مسلط به ارتباطات اجتماعی
خوش صحبت و مسلط به ارتباط تلفنی
ظاهری آراسته و مودب
آشنا به اصول اولیه فروش و بازاریابی

دانش و مهارت کار:

کارمند منظم و منضبط با روابطعمومی بالا
مسلط به ارتباطات اجتماعی
خوش صحبت و مسلط به ارتباط تلفنی
ظاهری آراسته و مودب
آشنا به اصول اولیه فروش و بازاریابی

شرایط حقوق و مزایا:

قانون کار برای شروع