جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'آمادگی برای مصاحبه شغلی'
مشاور و منشی دفتر


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / پاسداران

دریافت اطلاعات و محتواگذاری


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / بلوار کشاورز

کارمند اداری فروش ...


بدون نیاز به سابقه
تهران / فرمانیه

کارشناس بازرگانی خارجی ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / شهری

استخدام کارشناس بازرگانی ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / شهریمشاور یا کارشناس املاک

شرکت
:  املاک آریا

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  مشخص نشده

گروه شغلی

سطح شغل
:  کارشناس / کارمند میانی

سابقه مورد نیاز
:  حداقل ۳ سال

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۶

شماره آگهی
:  ۳۴۸۴۹


شرح وظایف:

فعال بودن در زمینه امور ملکی
جستجو و پیدا کردن فایل های منطقه
کار با سامانه املاک
مشاوره در امور ملکی

دانش و مهارت کار:

داشتن روابط عمومی قوی
آشنایی با نرم افزار کامپیوتر و اینترنت