جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'حفظ تعادل در کار و زندگی '
کارشناس بازرگانی خارجی ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / شهری

استخدام کارشناس بازرگانی ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / شهری

کارمند اداری فروش ...


بدون نیاز به سابقه
تهران / فرمانیه

دریافت اطلاعات و محتواگذاری


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / بلوار کشاورز

مشاور و منشی دفتر


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / پاسدارانکارشناس ارتباط با مشتریان

شرکت
:  آسیاتک

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  الی  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه

گروه شغلی

سطح شغل
:  کارشناس / کارمند میانی

سابقه مورد نیاز
:  حداقل ۱ سال

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۲۱ خرداد ۱۳۹۶

شماره آگهی
:  ۳۴۸۴۵


شرح وظایف:

حداقل مدرک کارشناسی
ترجیحا رشته های مهندسی صنایع، مدیریت، IT، ICT و کامپیوتر
حداقل ۱ سال سابقه کاری مرتبط

دانش و مهارت کار:

پاسخگویی به شکایات مشتریان / مشترکین ناراضی ، ثبت شکایات شفاهی و کتبی ایشان در پرتال و پیگیری تا حصول نتیجه و تلاش در رفع نارضایتی ایشان.
تماس با مشتریانی که در پرتال دارای شکایت ثبت شده می باشند و ارائه اطلاعات تکمیلی، مطابق روش فوق.
انعکاس علل نارضایتی / رضایت مشتریان به مقام مافوق.
ارجاع شکایات و مشکلات غیرقابل حل مشتریان به واحد مربوطه (اعم از فنی ، بازرگانی و یا مالی) و انجام پیگیری لازم تا زمان دریافت پاسخ از واحد مربوطه و سپس تلاش در جهت رفع کامل نارضایتی.
پیگیری رفع شکایت واصله از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و یا سایر مراجع قانونی تحت نظارت سرپرست و مدیریت واحد و انعکاس گزارشات مستمر از روند پیشبرد این فرآیند.
حضور در نمایشگاه ها و سمینارها جهت اخذ نظرات مشتریان.
دریافت بازخورد و نظرسنجی از مشتریان مطابق روش اجرایی موجود.

شرایط حقوق و مزایا:


بیمه، بیمه تکمیلی، پاداش و .