جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'حفظ تعادل در کار و زندگی '
منشی خانم مسلط


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / الهیه

منشی خانم با روابط


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / عباس آباد

منشی با روابط عمومی


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / عباس آباد

استخدام منشی خانم مسلط


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / صادقیه

منشی و مسئول دفتر


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / جردن

مسئول دفتر و منشی مجرب


تهران / کریم خان، میرزای شیرازی

مسئول دفتر مدیرعامل رشته


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / ظفرمنشی مسئول مسلط به زبان انگلیسی

شرکت
:  ریتون

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  الی  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه

گروه شغلی

سطح شغل
:  کارشناس / کارمند میانی

سابقه مورد نیاز
:  حداقل ۳ سال

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۲۹ فروردين ۱۳۹۶

شماره آگهی
:  ۳۴۸۴۲


درباره محل کار:

شرکت ریتون
فعال در زمینه فروش تجهیزات،اجرا و پشتیبانی شبکه های مخابراتی و سیستم های نمایشی

شرح وظایف:

دریافت و ارسال نامه ها-پاسخگویی به تلفن-کار با office-روابط عمومی قوی-کار گروهی-هماهنگی جلسات-انجام امور جاری دفتر-تنخواه گردانی

دانش و مهارت کار:

مسلط بودن به office-توانایی پیگیری-تسلط بر تهیه و مستند سازی فرآیندها-آشنایی با زبان انگلیسی-

شرایط حقوق و مزایا:


محیط سلامت، پویا به همراه بیمه