جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'آمادگی برای مصاحبه شغلی'
کارشناس فروش و بازاریابی


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / کریم خان

کارشناس فروش و بازاریابی


حداقل ۳ سال سابقه
کل استانها / کل استانها

کارشناس فروش و بازاریابی


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / آزادی .جیهون

بازاریاب حرفه ای ...


بدون نیاز به سابقه
تهران / سیدخندان

استخدام کارشناس بازاریابی ...


حداقل ۱ سال سابقه
البرز / تهران و کرج

مهندس فروش و مسول


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / شرق

کارشناس فروش بازاریاب ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / تهرانپارسکارشناس فروش بیمه عمر

شرکت
:  بیمه سامان نمایندگی 4101

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  الی  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه

گروه شغلی

سطح شغل
:  کارشناس / کارمند میانی

سابقه مورد نیاز
:  سابقه کار نیاز نیست

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۳۰ فروردين ۱۳۹۶

شماره آگهی
:  ۳۴۸۳۸


شرح وظایف:

تدوین روشهای بهینه برنامه ریزی و کنترل پروژه
کنترل ریسکها و ارائه راه حل برای حل مشکلات احتمالی
تهیه و پیگیری مکاتبات درون سازمانی
اجرا و کنترل برنامه های فروش
تهیه گزارش های فروش
رسیدگی به صورت حساب های برگشت از فروش

دانش و مهارت کار:

آشنایی با مفاهیم مشتری مداری
توانایی پیگیری تا حصول نتیجه