جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'حفظ تعادل در کار و زندگی '
کارشناس فروش و بازاریابی


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / سهروردی

بازاریاب آگهی های مرتبط


بدون نیاز به سابقه
تهران / فاطمی

استخدام کارمند فروش ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / سیدخندان

کارشناس پشتیبانی فروش ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / آرژانتین

کارشناس ارشد فروش و ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / میدان فردوسی

کارشناس فروش و بازاریابی


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / قلهک

کارشناس ارشد / سرپرست


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / عباس آباداستخدام کارشناس فروش بیمه عمر

شرکت
:  بیمه سامان نمایندگی 4101

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  الی  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه

گروه شغلی

سطح شغل
:  کارشناس / کارمند میانی

سابقه مورد نیاز
:  سابقه کار نیاز نیست

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۳۰ فروردين ۱۳۹۶

شماره آگهی
:  ۳۴۸۳۷


درباره محل کار:

[

شرح وظایف:

تدوین روشهای بهینه برنامه ریزی و کنترل پروژه
کنترل ریسکها و ارائه راه حل برای حل مشکلات احتمالی
تهیه و پیگیری مکاتبات درون سازمانی
اجرا و کنترل برنامه های فروش
تهیه گزارش های فروش
رسیدگی به صورت حساب های برگشت از فروش

دانش و مهارت کار:

آشنایی با مفاهیم مشتری مداری
توانایی پیگیری تا حصول نتیجه